செவ்வாய், ஜனவரி 06, 2009

2009 இன் வெளியிடுகள் :

1. கூப்பிடுவது எமனாக இருக்கலாம் .
(நாவல்ல கொண்டாட்டம் )
உயிர்எழுத்து பதிப்பகம் .திருச்சி .
2. சொல்லக்கூசும் கவிதை
(கொங்கு பாலியல் கவிதைகள் )
உயிர்மை பதிப்பகம் ,சென்னை .

Post Comment

கருத்துகள் இல்லை: