வெள்ளி, ஜனவரி 23, 2009

" தவளைகள் குதிக்கும் வயிறு "

சமீபத்திய புத்தக கண்காட்சியில் " தவளைகள் குதிக்கும் வயிறு "
அதிகம் விற்பனையாகியுள்ளது என்பதை இந்த வார குமுதம்
தெரிவித்துள்ளது .

Post Comment

கருத்துகள் இல்லை: