செவ்வாய், ஏப்ரல் 14, 2009

சுதந்திரம்.


(பி.கு)
ஒன்றுமில்லை (அ) ஏதுமில்லை
எனக்கொள்ளலாம்.


..

Post Comment

கருத்துகள் இல்லை: