சனி, மே 30, 2009

மழை நாட்கள்..

அன்புத்தோழி..மழையில் நனைவது பிடித்தமான விசயந்தான்.என்னோடு நீ
நனைகிறாயே என்ற விருப்பத்தில். நான் நனைகிறேன் என்ற வேதனையில் நீ
நனைந்திருப்பாய்,இருந்தும் இடையிலேயே விடைபெற்று தொப்பலாய் போய்விட்டாய்.வெடவெடத்து நான் தவிக்கையில் உன் ஞாபகமென்னைச் சூடுபடுத்திப்போயிற்று. இருந்தும் நீ உன் வீட்டுக்கதவை வெடவெடத்துத் திறந்திருப்பாய்.. என் ஞாபகம் உன்னைச் சூடுபடுத்தாமலா போய்விடும்?
நம்பிக்கையில் உடைகளைந்து போர்வைக்குள் இருந்திருப்பாய்.

...இராசமைந்தன் - மணல்வீடு

.

Post Comment

கருத்துகள் இல்லை: