வெள்ளி, நவம்பர் 20, 2009

ஒரு பிற்பகல் மரணம்
சந்தியா பதிப்பகத்தின் புதிய வெளியீடாக வெளிவந்துள்ள வாமுகோமுவின்
இந்த சிறுகதைத்தொகுப்பில் மொத்தம் 18 கதை நிகழ்வுகள் உள்ளன. கதை மாந்தர்கள் வாழும் பகுதி அல்லது அவரது படைப்புகளின் இயங்கு தளம் என்று சொன்னால் விஜயமங்கலம் ,வாய்ப்பாடி,சென்னிமலை,திருப்பூர் இப்பகுதிகள்தான்.

இந்த பகுதியில் வாழும் மனிதர்களின் கதைகள்தான் வாமுகோமுவின் படைப்புக்கான ஆதாரங்கள்.
முன்னுரையை மட்டும் கொடுத்துள்ளோம்---

Post Comment