வெள்ளி, ஜூலை 08, 2011

விளையாட்டு

அவனோ அழுதபடி இருந்தான்
அவனிடம் எதைச் சொல்லி
அழாதே என்று தேற்றுவது
எனத் தெரியாமல் தவித்தபடி
இருந்தாள் அவள்.
திடீரென அவள்
அவன் முன்பாக மல்லாந்து விழுந்தாள்
உடை கலைந்து!
அவன் அழுகையை நிப்பாட்டி
அவள் உடல் அழகை காண
இரு கண் போதாதென விழுங்கினான்
அழுகை நின்றது தெரிந்ததும்
எழுந்தமர்ந்தாள் அவள்.
அவன் அழத்துவங்கினான் மீண்டும்.
அவள் மல்லாந்து சாய்ந்தாள்.
இந்த விளையாட்டு நடந்து
கொண்டேதான் இருந்தது.
ஈடன் தோட்டத்தில் ஆரம்பித்த
காலம் தொட்டு இன்று வரை!

.

Post Comment

கருத்துகள் இல்லை: