செவ்வாய், செப்டம்பர் 25, 2012

இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டீர்கள்

இதற்குதானே ஆசைப்பட்டீர்கள்...குடியை நிறுத்தரேன்னு சட்டுபுட்டுனு சொல்லீராதீங்க..அப்புறம் நாடு என்னத்துக்கு ஆகும்...
இதற்குதானே ஆசைப்பட்டீர்கள்...குடியை நிறுத்தரேன்னு சட்டுபுட்டுனு சொல்லீராதீங்க..அப்புறம் நாடு என்னத்துக்கு ஆகும்...

..

Post Comment

கருத்துகள் இல்லை: