சனி, ஜூன் 06, 2015

கவிதை தொகுதி

https://drive.google.com/file/d/0B236ehEQJSPpd0RXT0RsdVViRWc/view

எனது வெறுங்குண்டி அம்மணம் போட்டுகடி சம்மணம் கவிதை தொகுப்பு பிடிஎப் வடிவில்! (பிடிஎப் உதவி - வீடு சுரேஸ் குமார்)

Post Comment

கருத்துகள் இல்லை: