செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 25, 2015

என் புத்தகங்கள் விலையுடன்


நாவல்- விலை-150


   
                                                      நினைவோடைக் குறிப்புகள்
                                                                     விலை-100

                                இரண்டு புத்தகங்களும் நடுகல் பதிப்பக வெளியீடுகள்

  புத்தகம் வேண்டுவோர் என் அலைபேசி எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம்

                                                              பேச : 9865442435

                                                                          000


                                            எதிர் வெளியீட்டில் எமது புத்தகங்கள்

                 
                                                  சிறுகதை தொகுதி விலை-180                                                 சிறுகதை தொகுதி  விலை-230                                                சிறுகதை தொகுதி விலை- 100


                                                         நாவல் - விலை- 150


                                                           நாவல் - விலை - 110


                                                          நாவல் - விலை - 190


                                                            நாவல் - விலை - 250

                  புத்தகம் தேவைப்படுவோர் அலைபேச : 9865005084 அனுஷ்


                                                                        000                                                            நாவல் - விலை - 150

             மலைகள் வெளியீடு, தொடர்புக்கு சிபிச்செல்வன். 8925554467
                                           நாவல் - விலை - 190   உயிர்மை பதிப்பகம்


                                                             நாவல் - விலை - 120                                                                 பிரதிகள் காலி


                                                           நாவல் = விலை - 240


                                                             நாவல் - விலை - 260                                                  சிறுகதை தொகுதி -விலை = 180


                                                     சிறுகதை தொகுதி -விலை - 90

                                   இவையனைத்தும் உயிர்மை பதிப்பக வெளியீடுகள்

                                                                             000


                                  உயிர் எழுத்து பதிப்பகம் வெளியிட்ட நாவல்.

                                               விலை - 150. (பிரதி இருப்பின் லாபம்)


சந்தியா பதிப்பகம், பிரதிகள் இல்லை.

Post Comment

1 கருத்து:

பரிவை சே.குமார் சொன்னது…

பகிர்வுக்கு நன்றி.