வியாழன், அக்டோபர் 14, 2010

மனதை பாதித்த சம்பவம்

இந்த வார ஆனந்தவிகடனில் 38 ஆன் பக்கத்தில் எட்டெட்டு பக்கத்தில் பிரபலங்களின் ஸ்பெசல் நிகழ்வுகள் வந்துள்ளது. அதில் வாமுகோமுவின் நிகழ்வாக " மனதை பாதித்த சம்பவம் " வந்துள்ளது. படித்துப்பாருங்க.

.

Post Comment